Η παρουσίαση της βιολογικής γεωργίας της Κύπρου απο το France 24