Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου μας στο Σίγμα