Δηλώσεις Προέδρου και Γραμματέα του Συνδέσμου για την βιολογική γεωργία στην Κύπρο